Kim jesteśmy?

FIIW & IRC

Fundacja Innowacja i Wiedza (FIIW) w partnerstwie z International Rescue Committee (IRC) rozpoczęła realizację projektu wsparcia osób z Ukrainy w zatrudnieniu i przedsiębiorczości „Krok do pracy” Centrum Wsparcia i Integracji w Katowicach i Poznaniu. Głównym celem projektu jest zaoferowanie osobom z Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu zbrojnego zmuszone były szukać schronienia w Polsce usług ułatwiających ich integrację z lokalnym rynkiem pracy i społeczeństwem.

W tym celu Fundacja Innowacja i Wiedza i IRC uruchomiły dwa Centra Wsparcia i Integracji w Katowicach i Poznaniu. Centra zapewnią szeroki zakres usług, w tym m. in.: doradztwo w zakresie zatrudnienia, wsparcie przedsiębiorczości i dotacje dla mikro firm, kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, szkolenia miękkie jak budowanie umiejętności społecznych, pośrednictwo zawodowe, prawne i wsparcie w tłumaczeniach i opiekę nad dzieckiem.

Poznaj nas bliżej

Instytucje realizujące projekt:

Logo FIIW

Fundacja Innowacja i Wiedza

www.fiiw.pl

Fundacja Innowacja i Wiedza (FIIW) powstała z myślą o  wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego i edukacji poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu świadomości społecznej i kreowaniu postaw przedsiębiorczych.

Działalność FIIW koncentruje się na wspomaganiu i poszerzaniu idei demokracji, dostępu do edukacji i rozwoju innowacji. 

Nasze cele realizujemy poprzez promowanie kreatywnego wykorzystania wiedzy, postaw przedsiębiorczych oraz tworzenie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach wspierających aktywność społeczną. 

Nasze programy:

  • umożliwiają podjęcie trwałego zatrudnienia przez osoby oddalone od rynku pracy,
  • wspierają doradczo i finansów osoby chcące założyć i prowadzić własną firmę, 
  • upowszechniają mentoring jako innowacyjną formę przekazywania i dzielenia się wiedzą,
  • promują edukację i zaradność finansową jako jedną z podstawowych umiejętności życiowych.

Dążeniem FIIW jest tworzenie projektów, które proponują innowacyjne podejście i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród grup postrzeganych jako bierne i narażone na marginalizację. 

Osiąganiu powyższych zamierzeń towarzyszy działalność badawcza i edukacyjna prowadzona poprzez współpracę w partnerstwach społecznych z kluczowymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój naszego kraju oraz w partnerstwach międzynarodowych.

Logo IRC

International Rescue Committee

www.rescue.org

International Rescue Committee (IRC) to międzynarodowa organizacja pomocy humanitarnej. IRC zaczęło aktywnie wspierać osoby dotknięte wojną w Ukrainie od lutego 2022 roku. Wspieramy osoby w potrzebie zarówno bezpośrednio na miejscu, jak i w partnerstwie z lokalnymi organizacjami. W Polsce zapewniamy pomoc finansową tym, którzy najbardziej jej potrzebują, oferujemy wsparcie prawne oraz różnego rodzaju pomoc psychospołeczną, w tym bezpieczne przestrzenie dla kobiet i dzieci.

Skip to content