„Krok do pracy” Centra Wsparcia i Integracji w Katowicach i Poznaniu zapewniają kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, będą mogły odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

icon

Szkolenia zawodowe


Jeśli zdecydujesz się zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone odpowiednim dokumentem, skierujemy cię na wybrane szkolenie zawodowe, które ułatwi podjęcie pracy. Szkolenia odbywać się będą w zewnętrznych firmach szkoleniowych w Poznaniu i Katowicach. Każde szkolenie będzie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do otrzymania certyfikatu i/lub zaświadczenia.

icon

Kursy języka polskiego


Osoby, które mają barierę językową, utrudniającą im podjęcie zatrudnienia, skierujemy na kurs języka polskiego do szkoły językowej. Kurs nauki języka polskiego będzie prowadzony techniką warsztatową z naciskiem na praktyczne ćwiczenia. Kurs obejmuje ok. 80 godzin praktycznej nauki języka na różnych poziomach tj. A1, A2, B1.

icon

Pomoc prawną


Nasi doradcy prawni pomogą ci w rozwiązywaniu indywidualnych, specyficznych problemów prawnych/finansowych/rodzinnych itp. Możesz skorzystać z poradnictwa indywidualnego, jak i grupowego w zakresie m.in. m. in. przysługujących ci praw, przywilejów, uprawnień, przygotowaniem i konsultacją dokumentów urzędowych, a także wskazując kontakt do dedykowanych instytucji pomocowych.

Doradztwo w zakresie zatrudnienia i wsparcie pośrednika pracy


Indywidualne sesje z zespołem specjalistów tj. doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Indywidualna diagnoza potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Doradztwo grupowe ma na celu rozwijanie umiejętności UP z efektywnego poruszania się po rynku pracy i obejmie zagadnienia tj. sposoby skutecznego poszukiwania pracy (metody, narzędzia), efektywny kontakt z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Granty na prowadzenie własnej działalności gospodarczej


Dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy, przewidziano doradztwo, którego celem jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz przyznanie mikro grantów na uruchomienie własnego biznesu.

Wsparcie tłumacza


Nasi tłumacze zapewnią pomoc w tłumaczeniu podczas usług świadczonych w CWiI oraz w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, CV itp. jeśli będziesz tego potrzebować.

Warsztaty psychologiczne


Podczas treningu umiejętności psychospołecznych, rozwiniesz umiejętności społeczne, zbudujesz motywację do zmiany zachowania, wyrobisz nawyk celowej aktywności, a w szczególności przygotujesz się czynnego udziału w życiu społecznym i prawidłowego wypełniania ról społecznych.

Ciekawe wydarzenia integracyjne tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne


W naszych Centrach Wsparcia i Integracji będą odbywać się ciekawe wydarzenia tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne np. z pracodawcami, wydarzenia integracyjne z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności, diaspory ukraińskiej i innych grup społecznych.

icon

Opiekę nad dziećmi podczas trwania spotkań i szkoleń


Osoby uczestniczące w poszczególnych zajęciach w naszym Centrum Wsparcia i Integracji które, zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku 3-10 lat mogą skorzystać ze zorganizowanej opieki poprzez umieszczenie dziecka w Kąciku dla Dzieci pod nadzorem opiekuna – jednego z naszych pracowników CWiI. Natomiast jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu lub kursie zawodowym, które odbywać się będzie w firmie zewnętrznej, zapewnimy zorganizowaną opiekę dla dziecka na czas trwania całego szkolenia/kursu w zewnętrznej placówce opieki na dzieckiem.

Masz pytania?

FAQ

Czy udział w programie jest płatny?

Nie, udział w programie jest bezpłatny.

Ile czasu będę musiał/musiała poświęcić na uczestnictwo w programie?

Udział w programie wymaga poświęcenia określonego czasu na spotkania stacjonarne w Centrum i ewentualne kursy i szkolenia, które będą się odbywać w zewnętrznych instytucjach szkoleniowych w Katowicach i Poznaniu. Zależy nam na tym, by wszyscy uczestnicy i uczestniczki były tego świadome, zanim do niego przystąpią. Dzięki temu unikniemy rezygnacji z udziału w trakcie jego trwania i więcej osób znajdzie pracę. Szacujemy, że pierwsze spotkanie stacjonarne z naszym doradcą zawodowym zajmie co najmniej 2-3 godzin.

Czy program gwarantuje znalezienie pracy?

Udział w programie gwarantuje możliwość udziału w rekrutacjach i Targach Pracy prowadzonych przez pracodawców z naszej sieci. Pomożemy Ci wybrać ogłoszenia dopasowane do Twoich kompetencji i doświadczenia. Przygotujemy Cię do procesu rekrutacyjnego i będziemy w nim wspierać. Dzięki naszym szkoleniom uzupełnisz ewentualne luki w wiedzy lub umiejętnościach. Jednak wynik rekrutacji i otrzymanie pracy ostatecznie zależy od Ciebie.

Gdzie odbywają się spotkania stacjonarne?

Spotkania stacjonarne będą odbywać się w naszych Centrach w Poznaniu i Katowicach.
O wszystkich szczegółach poinformujemy Cię w trakcie rekrutacji.

Czy mogę przyjść na spotkanie do Centrum z dzieckiem?

Tak, jeśli masz pod opieką dziecko, możecie wspólnie odwiedzić nasze Centrum. Podczas gdy Ty będziesz rozmawiać z doradcą lub brać udział w szkoleniach w Centrum, Twoje dziecko spędzi miło czas w naszym Kąciku dla Dzieci pod nadzorem opiekuna – jednego z pracowników Centrum. Natomiast jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu lub kursie zawodowym, które odbywać się będzie w firmie zewnętrznej, zapewnimy zorganizowaną opiekę dla Twojego dziecka na czas trwania całego szkolenia/kursu.

Zapisz się już dziś

Jak zgłosić się do udziału w naszym projekcie?

Umówimy Cię na spotkanie z naszym doradcą zawodowym, a potem z pośrednikiem pracy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Poczekaj na kontakt naszego pracownika, który powie Ci, jakie są kolejne kroki i umówi Cię na pierwsze spotkanie w naszym Centrum

Lub odwiedź nasze Centrum osobiście i dokonaj zgłoszenia na miejscu

Skip to content