Kolejne grupy naszych uczestników z Centrum Wsparcia i Integracji w Poznaniu i Katowicach zakończyły kursy języka polskiego. W końcu znajomość języka polskiego bardzo pomaga nie tylko w znalezieniu pracy, ale także w życiu codziennym w Polsce.

Skip to content