Centra Wsparcia i Integracji

w Katowicach i Poznaniu

Zapewniają kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, będą mogły odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

Skorzystaj z naszej pomocy

Projekt wsparcia osób, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, w zatrudnieniu i przedsiębiorczości w Katowicach i Poznaniu

Kogo wspieramy?

Projekt

Kogo wspieramy?

Kto może skorzystać z naszych usług?

 1. Jesteś osobą, która opuściła Ukrainę z powodu wojny i szukasz stałej pracy w Polsce?
 2. Szukasz doradcy, który pomoże Ci odnaleźć się na polskim rynku pracy?
 3. Masz pomysł na założenie własnej firmy i chcesz uzyskać wsparcie doradcze i finansowe?
 4. Potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu dokumentów, konsultacji prawnych lub psychologicznych?

W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie osoby, które:

 1. Przybyły do Polski z Ukrainy w wyniku trwających działań wojennych, w tym po 24.02.2022 r.
 2. Pochodzą z regionów Ukrainy najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi.
 3. Mają osoby na utrzymaniu i niskie dochody.
 4. Należą do następujących grup: kobiety w wieku przedemerytalnym, społeczności LGBTQ+, mniejszości etniczne.

Oferta

Co oferujemy?

„Krok do pracy” Centra Wsparcia i Integracji w Katowicach i Poznaniu zapewniają kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby, które opuściły Ukrainę z powodu wojny, będą mogły odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

icon

Szkolenia zawodowe


Jeśli zdecydujesz się zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone odpowiednim dokumentem, skierujemy cię na wybrane szkolenie zawodowe, które ułatwi podjęcie pracy. Szkolenia odbywać się będą w zewnętrznych firmach szkoleniowych w Poznaniu i Katowicach. Każde szkolenie będzie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do otrzymania certyfikatu i/lub zaświadczenia.

icon

Kursy języka polskiego


Osoby, które mają barierę językową, utrudniającą im podjęcie zatrudnienia, skierujemy na kurs języka polskiego do szkoły językowej. Kurs nauki języka polskiego będzie prowadzony techniką warsztatową z naciskiem na praktyczne ćwiczenia. Kurs obejmuje ok. 80 godzin praktycznej nauki języka na różnych poziomach tj. A1, A2, B1.

icon

Pomoc prawną


Nasi doradcy prawni pomogą ci w rozwiązywaniu indywidualnych, specyficznych problemów prawnych/finansowych/rodzinnych itp. Możesz skorzystać z poradnictwa indywidualnego, jak i grupowego w zakresie m.in. m. in. przysługujących ci praw, przywilejów, uprawnień, przygotowaniem i konsultacją dokumentów urzędowych, a także wskazując kontakt do dedykowanych instytucji pomocowych.

Doradztwo w zakresie zatrudnienia i wsparcie pośrednika pracy


Indywidualne sesje z zespołem specjalistów tj. doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Indywidualna diagnoza potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Doradztwo grupowe ma na celu rozwijanie umiejętności UP z efektywnego poruszania się po rynku pracy i obejmie zagadnienia tj. sposoby skutecznego poszukiwania pracy (metody, narzędzia), efektywny kontakt z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Granty na prowadzenie własnej działalności gospodarczej


Dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy, przewidziano doradztwo, którego celem jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz przyznanie mikro grantów na uruchomienie własnego biznesu.

Wsparcie tłumacza


Nasi tłumacze zapewnią pomoc w tłumaczeniu podczas usług świadczonych w CWiI oraz w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, CV itp. jeśli będziesz tego potrzebować.

Warsztaty psychologiczne


Podczas treningu umiejętności psychospołecznych, rozwiniesz umiejętności społeczne, zbudujesz motywację do zmiany zachowania, wyrobisz nawyk celowej aktywności, a w szczególności przygotujesz się czynnego udziału w życiu społecznym i prawidłowego wypełniania ról społecznych.

Ciekawe wydarzenia integracyjne tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne


W naszych Centrach Wsparcia i Integracji będą odbywać się ciekawe wydarzenia tj. Targi Pracy, spotkania tematyczne np. z pracodawcami, wydarzenia integracyjne z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności, diaspory ukraińskiej i innych grup społecznych.

icon

Opiekę nad dziećmi podczas trwania spotkań i szkoleń


Osoby uczestniczące w poszczególnych zajęciach w naszym Centrum Wsparcia i Integracji które, zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku 3-10 lat mogą skorzystać ze zorganizowanej opieki poprzez umieszczenie dziecka w Kąciku dla Dzieci pod nadzorem opiekuna – jednego z naszych pracowników CWiI. Natomiast jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu lub kursie zawodowym, które odbywać się będzie w firmie zewnętrznej, zapewnimy zorganizowaną opiekę dla dziecka na czas trwania całego szkolenia/kursu w zewnętrznej placówce opieki na dzieckiem.

Dołącz już dziś!

Dlaczego warto?

1.

Poznasz oczekiwania i potrzeby pracodawców w Polsce.

4.

Uzyskasz możliwość udziału w kursie języka polskiego i szkoleniach zawodowych.

2.

Przygotujesz profesjonalne CV i będziesz mógł/mogła wziąć udział w rozmowach o prace, które dla Ciebie zaplanujemy.

5.

Zwiększysz swoje szanse na zdobycie ciekawej pracy na godnych warunkach i dalszy rozwój zawodowy.

3.

Otrzymasz wsparcie naszych doradców zawodowych oraz osób prowadzących zajęcia.

6.

Zapewnimy opiekę Twoim dzieciom w trakcie zajęć w Centrum i podczas szkoleń zewnętrznych.

Jak będzie wyglądała

Twoja ścieżka w Centrum?

Umówimy Cię na spotkanie z naszym doradcą zawodowym, a potem z pośrednikiem pracy.

Doradca pomoże Ci:

 • określić Twoje mocne i słabe strony pod kątem doświadczenia zawodowego,
 • stworzyć profil zawodowy i wyznaczyć cele zawodowe,
 • wybrać finansowane przez nas kursy dokształcające, w tym kurs języka polskiego,
 • zbudować profesjonalne CV, adekwatne do wybranego zawodu.

Pośrednik pracy pomoże Ci:

 • znaleźć odpowiedniego pracodawcę,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • przygotować się do rozmowy o pracę.

Zapisz się

Jak zgłosić swój udział do udziału w naszym projekcie?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 2. Poczekaj na kontakt naszego pracownika, który powie Ci, jakie są kolejne kroki i umówi Cię na pierwsze spotkanie w naszym Centrum
 3. Lub odwiedź nasze Centrum osobiście i dokonaj zgłoszenia na miejscu

Bądź na bieżąco

Ostatnie aktualności

Nie przegap żadnej ważnej informacji i bądź na bieżąco z postępami w realizacji projektu „Krok do pracy – Centrum Wsparcia i Integracji”

Skip to content